HírekKözélet

Beszámoló és vezetőség választó közgyűlés

2024. január 24-én a Civil Szervezetek Házában tartotta a Marcali Bajtársi Egyesület beszámoló és vezetőség választó közgyűlését. A rendezvényen jelen volt Bereczk Balázs Marcali város alpolgármestere, Koppány Zoltán ny. százados a BEOSZ Dél-dunántúli régiójának vezetője és Horváth Zsolt őrnagy az MH KIKNYP 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka és a Marcali társ civil szervezetek vezetői.

A közgyűlést Szentes István ny. alezredes egyesületi elnök nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. Először az új tagjainkat köszöntötte, Bánfi-Antal Ádámot és Kajtár Józsefet.

Ezután ismertette az elnökség beszámolóját az előző ciklusban / 2021 – 2023 / végrehajtott feladatokról, programokról. A pénzügyi beszámolót Lassú Sándor, az ellenőrző bizottság jelentését Bartsch Zoltán ismertette, majd Samu Zoltán egészítette ki a beszámolót a Bajtársi Dalárda részletes programjával.

Mindhárom beszámolót a közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

A rendezvény második részében a tagság nyílt szavazással választotta meg a régi, új elnökséget, Gubicza Mihály ny. százados, a jelölő bizottság elnökének javaslatára.

A következő három évre a közgyűlés ismét egyhangúlag Szentes István ny. alezredesnek szavazott bizalmat az elnöki posztra. Az új elnökség tagjai: Gombos János, Bogyó József, Hajdú László és Lassú Sándor.