HírekKözélet

Betegek világnapja 2024

2024. február 10-én, szombat este a 17 órás, és a vasárnap, a 9 órai szentmise után Tomanek Ferenc Áron plébános az idei esztendőben is kiszolgáltatta a betegek kenetét a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A Betegek Világnapját minden évben a lourdes-i Szűzanya megjelenésének napján ünneplik az egész Egyházban. Marcaliban, ebben az évben is mintegy 50 idős és beteg hívőnek szolgáltatták ki a szentséget, melyet egy évben csak egyszer lehet felvenni, kegyelmi állapotban.

A mostani 32. Betegek világnapjának mottója a szentírásból vett idézet: „Odalépett hozzá, és bekötözte” (Lk 10,34).

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a világnapra kiadott körlevelében felidézte Szent II. János Pál pápa 2005-ös utolsó húsvéti Urbi et Orbi áldását, amikor ő már nem tudta hallható szavakkal elmondani, hanem a kereszt jelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a téren állókat és a televízió csatornáin keresztül sokakat. Követendő példát adott arra, hogyan kell keresztény módon megélni a szenvedést. „Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat szolgálva élt.” Jelen világunkban azt tapasztaljuk, hogy megváltozott az élet tisztelete: sokak szemében nem a földi élet maga, hanem csak a fizikai minősége számít. Szent Pál apostol a Filippieknek írt levelében a következőket írta: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1,21).

Az MKPK körlevelében példaként felidézte még Ferenc pápa 2023. április 29-én, a Rózsák terén elmondott beszédét, kiemelvebelőle – a témával kapcsolatban – egy gondolatát: „Együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az együttérzés latinul compassio, de ez a szó nemcsak együttérzést, hanem együttszenvedést is jelent!”

Végül pedig Bíró László püspök atya tanúságtételét hozták példaként, aki azt nyilatkozta: „A mai ember menekül a szenvedéstől, abban csak rosszat lát, pedig az ember keresztény szemmel a szenvedésben ajándékot is láthat. A Jóisten megadta, hogy 920 napot tölthettem egészségügyi intézményekben. Azt tudtam, hogy rengetegen imádkoznak értem. A műtétek sorozata alatt sokat segítettek a látogatók.” Majd példák felsorolása után megállapította, hogy: „…az ember kiszolgáltatottságában sok mindent észrevesz. Volt idő, amikor nemigen remélhettem, hogy valamikor emberek elé állhatok.” Az egykori tábori püspök a következőkkel zárta tanúságtételét: „Kívánom, hogy ha valakire rászakad a szenvedés, Istenbe kapaszkodva merje vállalni azt és engedje, hogy embertestvéreinkért imádság fakadjon belőle és fogadja el a segítő kezeket.”

Az MKPK körlevelét a következő útmutatással zárta: „Fakadjon belőlünk is imádság a betegkért és a szenvedőkért ezen a napon! Kérjük Istent, hogy adjon szívünkbe részvétet és szeretetet mindazok iránt, akikrászorulnak testi-lelki támogatásunkra!”

A Betegek Világnapját Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, és először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek meg. Ferenc pápa üzenetében tehát ismét a beteg, idős emberek méltóságára hívja fel a világ figyelmét.

Forrás: MKPK 2024. február 10-én kiadott körlevele a Betegek Világnapjára

Írta és fotók: Kiss Kálmán