HírekKözélet

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

2024. február 25-én, vasárnap Marcaliban is megemlékeztek a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.

9 órától a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Tomanek Ferenc Áron plébános engesztelő szentmisét celebrált a kommunizmus hőseiért és áldozataiért. Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor orgonával, és a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

Majd ezután a jelenlévők kivonultak a templom elé, ahol az 1956-os emlékműnél folytatódott a megemlékezés. Elsőként Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportjának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt az emléknap fontosságáról. Majd ezután dr. Pozsonyi Márk, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület vezetőségi tagja szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy az akkori rendszer áldozatai közé azok az emberek is beletartoznak, akiket vallásuk, vagy más egyéb okok miatt üldöztek, kitelepítettek, vagy lesöpörték a padlását, sokak továbbtanulását pedig megakadályozták. Végül a Marcali megemlékezés fő szónoka, Nagy Csaba hadikrónikás vette át a szót és elevenített fel több történetet, melyet az egykori riportalanyaitól gyűjtött össze kutatómunkája során. A visszaemlékezők elmondásai alapján kijelenthető, hogy Magyarország 1944-45-ös szovjet megszállásával párhuzamosan már megkezdődtek az első üldöztetések, atrocitások, és megtorlások. Ezekre helybeli tragikus példákat sorolt fel, melyeket a védtelen polgári lakossággal szemben a megszálló szovjet katonák követtek el, akik lényegében „rabszolgái” voltak egy embertelen világnak. Az emlékezés és emlékeztetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ezt követően Tóth Eszter Ágnes egyetemi hallgató elmondta Reményik Sándor: Kegyelem című versét. Majd a jelenlévők mécsesek elhelyezésével, főhajtással rótták le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt. A rendezvényen gyertyát gyújtott Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Miszi Zsuzsanna és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; Gelencsér Róbert, világi elnök, a Római Katolikus Egyházközség képviseletében; a civil szervezetek részéről pedig: Szaka Zsolt, a MKH. Ipartestület elnöke; Pomozi Istvánné, a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesület; Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoportjának elnöke; továbbá a résztvevő közösségek tagjai, a hívek és a városlakók.

A megemlékezést a KÉSZ Marcali Csoportja, valamint a MKH. Ipartestület közösen szervezte.

Írta és fotók: KÉSZ Marcali Csoport/Szaka Zsolt/Kiss Kálmán