HírekKözélet

Nagypénteki keresztút a Kálvárián

2024. március 29-én, nagypéntek délután – a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan – 15 órakor a Központi Temető Kálváriájánál gyűltek össze a katolikus hívek, hogy elmélkedéssel, énekekkel, imádsággal járják végig a golgotát és Jézus kereszthalálára emlékezzenek.

A nagypénteki szertartások része a keresztúti ájtatosság, melyet Tomanek Ferenc Áron plébános vezetett. A jelenlévők minden stáció előtt imádkoztak és az ezekhez kapcsolódó gondolatébresztő elmélkedéseket hallgathattak meg a plébániai közösségek tagjainak és a fiatalok közreműködésével. Az állomások között a „Keresztúton követünk, Jézus édes örömünk, szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel” ének hangzott el.

A liturgia este 18 órától a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban ún. csonkamisével folytatódott, melyet Ferenc atya celebrált. Az olvasmány és szentlecke felolvasása után az énekkarJézus szenvedéstörténetét, a passiót énekelte el Balogh Bálint kántor vezetésével. A szertartásban ezután kereszthódolat következett, majd a jelenlévők szentáldozáshoz is járulhattak.

A nagyhét előkészület a húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére, amely Jézus feltámadására és szeretetére emlékeztet minden jóakaratú embert. Nagyszombaton 18 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása Marcaliban, majd az ünnepi szentmise és a feltámadási körmenet.

Írta és fotók: Kiss Kálmán