HírekKözélet

Marcali segédlettel újították fel a mihályfai kőkeresztet

2024. május 18-án, Pünkösd szombatján a Zala vármegyei Mihályfán áldották meg a Sélley Tivadar által felújíttatott „Sélley-Gyarmathy keresztet”, melyet Ladencsics Zoltán, a Marcali Katolikus Karitász Csoport önkéntes aktivistája közreműködésével sikerült megvalósítani.

Az igen érdekes előzményekről és a kivitelezés nehézségeiről Sélley Tivadar a következőket nyilatkozta: „Szabolcs fiam a kozterkep.hu internetes oldalon talált 2021 márciusában egy “Sélley-Gyarmathy kereszt” című bejegyzést. Innen indult a mi keresztünk felújításának története.

Édesapám, Sélley Tivadar mihályfai születésű, így a kötődés a kereszt állítójához egyértelmű volt. Unokatestvéreim, Sélley Etelka és Éva, már több éve foglalkoznak a család családfa kutatásával, így rövid úton tudtuk a kereszt állítóit, Sélley Boldizsárt és nejét Gyarmathy Annát a családban elhelyezni. Sélley Boldizsár a szintén ezt a nevet viselő nagyapám nagybátyja volt.

Már a kereszt megtalálásakor felmerült a gondolat, hogy őseink iránti tiszteletből szeretnénk a keresztet felújíttatni. Először 2022-ben a környékbeli sírkövesekkel próbálkoztam a felújítást elvégeztetni, nem sok sikerrel.

Ezután a COVID időszak is akadályozta a szervezést, majd több hónapos keresgélés kezdődött az interneten az országban kereszt felújítást végző kivitelezők és polgármesteri hivatalok megkeresésével.

Így jutottam el 2023 őszén Mesztegnyőre, ahol Kövesdiné Pályi Antónia alpolgármester Ladencsics Zoltánhoz, a Marcali Katolikus Karitász Csoport egyik lelkes tagjához irányított. Ők már több kereszt felújítását végezték el Marcaliban és környékén. Az ő segítségével tudtuk pótolni a hiányzó Mária szobrot is. A kereszt felújítását Orsós Zoltán végezte el ez év tavaszán.

A felújított keresztet 2024 pünkösd szombatján, május 18-án Mihályfa lelki gondozója, a türjei permontrei plébániához tartozó Száraz Krisztián Dávid atya áldotta meg a rokonok és a falubeliek jelenlétében.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a kereszt megújulhasson!”

Az ünnepségen a meghívottak között volt és részt vett a Ladencsics házaspár is, akiknek a nevéhez immár 10 kereszt felújítása köthető, s mindezt – mint vallják – Isten dicsőségére önzetlenül tették.

Kiss Kálmán