HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2024. május 30. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30-án 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott. 

N a p i r e n d:

1. Marcali Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Marcali II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A Marcali III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása – melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. A Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása – melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása – melléklet1 – melléklet2 – melléklet3

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali 1233 hrsz.-ú ingatlan (Széchenyi u. 54.) értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester 

10. Előterjesztés a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút kialakítása” megnevezésű projekthez kapcsolódó telekalakításról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés a Szivárvány Közalapítvány megszüntetéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcato Ütőegyüttes jubileumi rendezvényének támogatásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal kötendő feladatellátási megállapodásról – melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása vonatkozásában, a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet rendelési idejének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” elnevezésű pályázatán való részvételről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

17. Tájékoztató a város gazdasági helyzetéről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Egyebek