HírekKözélet

2024. Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

2024. június 2-án, vasárnap 10 órakor kezdődött az idei úrnapi szentmise, majd a körmenet a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, valamint a Boldog II. János Pál pápa téren.

Az istentisztelet főcelebránsa Tomanek Ferenc Áron plébános volt, aki szentbeszédében az Oltáriszentség (Eucharisztia) jelentőségé hangsúlyozta. Az egyház tanítása szerint ugyanis az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére. Éppen ezért ezen az ünnepen – szerte a világban – kiviszik az utcákra és a terekre, hogy Isten szeretetét hirdessék mindenki számára.

A szentmisét követően Marcaliban is megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet, és az ilyenkor szokásos liturgiát. A menet a templom főbejáratán vonult ki templomi zászlókkal és a hívekkel, majd pedig megkerülve az egész épületet, a négy kis „oltárnál”Ferenc atya – a liturgia keretében – az Oltáriszentséggel áldást adott az égtájak felé a városra és a lakóira is.

Az idei évben nem készültek kültéri lombsátrak, csak a kis asztalkák, melyeket a négy templom hívő közössége szorgos munkával díszített fel különféle virágokkal.

Köszönet mindenki munkájáért, hogy ismét sikerült szépen és méltóságteljesen lebonyolítani ezt a szép és magasztos ünnepet!

Írta és fotók: Kiss Kálmán