HírekKözélet

75 éve történt… A sztálingrádi csata – előadás az Iparosházban

2017. november 24-én, pénteken 17.30 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában a hadtörténelmi előadássorozat folytatásaként Forgó Ferenc tartott vetített-képes előadást a 75 évvel ezelőtt zajlott sztálingrádi csatáról.

Elsőként Kiss Kálmán, az Ipartestület alelnöke köszöntötte a nagy számban megjelent érdeklődőket. Majd ezután Forgó Ferenc vette át a szót és ismertette az 1942 nyarán megindult német támadást, amelynek célja a doni, kubáni körzetek, a Krím és a Kaukázus elfoglalása volt. A két tábori és egy páncéloshadseregből álló német „B” Hadseregcsoport 1942. július 17-én indította meg támadását. A velük szembenálló szovjetek a Sztálingrádi Fronton nyolc összfegyvernemi, két harckocsi- és egy légi hadsereget, valamint egyéb tartalék erőket vonultattak fel. Vezetésük a Don és a Volga folyó vonalát tekintette az utolsó védelmi terepszakasznak, ezért ott erős védelmet építettek ki. A sztálingrádi csatát nem tervezték meg előre a stratégák, hanem csak később a hadműveletek során alakult ki elsősorban is Hitler és Sztálin versengésének köszönhetően, akik egyre jelentősebb erőket kezdetek a térségben felvonultatni. A német támadás erősítésére a kaukázusi irányból a 4. páncéloshadsereget is átcsoportosították Sztálingrád térségébe. Az augusztusi harcok során a 6. hadsereg a várostól északra, a 4. páncéloshadsereg pedig attól délre kijutott a Volgához. Sztálingrád védelmét a 62. és 64. szovjet hadsereg látta el, a többi erőket a várostól északra és délre csoportosították át, ellencsapások végrehajtása céljából. A német sikerek ellenére Sztálingrádot, amely a bombázások következtében romhalmazzá változott, teljesen nem tudták elfoglalni.

Az elkeseredett harcok közepette 1942. november 19-én megindult a szovjet ellentámadás, amely rövid időn belül sikeresen körülzárta a Sztálingrádban rekedt 6. német hadsereget és 4. páncéloshadsereg részeit. A decemberben indított Hoth hadműveleti csoport felmentési kísérletei kudarcba fulladtak. A szovjet előrenyomulás során elfoglalt német repülőterek, pedig a bekerített csapatok ellátását lehetetlenítette el. Éppen ezért Paulus tábornok végül a megadás mellett döntött, és a harcok 1943. február 2-án fejeződtek be.

A sztálingrádi győzelem gyökeres fordulatot hozott a második világháború menetében, mivel a hadászati kezdeményezés átment a szovjetek kezébe. A szembenálló felek nagy veszteségeket szenvedtek el emberi életben és haditechnikai eszközök tekintetében is.