FelmerültHírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2017. december 21. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 21-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

2. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Puskás Béla, ügyvezető

3. Tájékoztató a szilárd hulladék szállításával kapcsolatos közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Krajczár Ibolya, ügyvezető

4. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Nagyné Gelencsér Éva, irodavezető

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Sütő László polgármester

9. Előterjesztés a Tűzvédelmi Közalapítvány részére átadandó eszközökről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

10. Előterjesztés az önkormányzat által a 2018. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

11. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

12. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

13. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

14. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

15. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének pályázati felhívásáról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

16. Előterjesztés a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

17. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

18. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

19. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata és a Tavi Kft. között kötendő közmédiaszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

21. Pályázat benyújtása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt HIM-HF16 jelű pályázatra, I. világháborús műemlék felújítására
Előadó: dr. Sütő László polgármester

22. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

23. Előterjesztés főállású polgármester szabadságának kiadásáról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

24. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata által elnyert pályázatokról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

25. A Marcali 326/16 hrsz.-ú és a 2636/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

26. Előterjesztés konzorciumi szerződés megkötéséről az EFOP-1.5.3-16-2017-00107 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali- Lengyeltóti- Somogyvár térségében” tárgyú nyertes pályázat megvalósításához
Előadó: dr. Sütő László polgármester

27. Előterjesztés számítógépek adományozásáról a rendőrség részére
Előadó: dr. Sütő László polgármester

28. Egyebek