HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2018. január 18. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 18-án  14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.

NAPIREND:

1. Előterjesztés Marcali város tulajdonában és üzemeltetésében lévő, közforgalmú épületek energiamegtakarítási intézkedési terveiről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Marcali 5031/3, 5056, 4536 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a 2018/2019-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó körzetek kijelölésének véleményezéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Együttműködési megállapodás módosítás Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Egyebek