HírekKözélet

Értékelést tartott a Marcali Bajtársi Egyesület.

Január  18-án  tartotta  a  Civil   Szervezetek  Házában  az  elmúlt   ciklus   /2015  –  2017/     értékelését  a  Marcali  Bajtársi  Egyesület.    A  rendezvényen  jelen  volt   Dr.  Sütő  László,  a  város  polgármestere,   Pásztor  István  nyá.  ezredes,   a  BEOSZ  Dél-Dunántúli    Régiójának  vezetője,  Mészáros  Károly  őrnagy  a  Kaposvári    Toborzó  és  Érdekvédelmi   Központ   munkatársa,   valamint    három  helyi   civil  szervezet  vezetője.
A   közgyűlést   Szentes  István  az  egyesület  elnöke  nyitotta  meg  és  köszöntötte  a  megjelenteket.  A  továbbiakban  beszámolt  az   elmúlt   három  év  munkájáról,  a  végrehajtott  feladatokról.  A  Bajtársi   Dalárda   részletes  programjáról   Samu  Zoltán  tájékoztatta  a  közgyűlést,  majd  a  pénzügyi  beszámoló  és   az  ellenőrző  bizottság  jelentését  hallgattuk  meg.   Ezután  a  vita  következett,  ahol    nyolcan  nyilvánítottak  véleményt, végül  a  közgyűlés  mindhárom  beszámolót  egyhangúlag  fogadta  el.

A  rendezvény  második   részében  a  tagság  nyílt  szavazással  választotta  meg   az  új   elnökséget  Szabó   József,  a   jelölő  bizottság  elnökének    vezénylésével.   A  következő  három  évre  a  közgyűlés  ismét egyhangúlag   Szentes  Istvánnak   szavazott  bizalmat  az  elnöki  posztra. Az  új   elnökség  tagjai:  Gombos  János,  Bogyó  József,  Hajdú  László  és  Jancsó  Pál.    A  rendezvény   végén  Dr.  Sütő  László    polgármester  röviden   tájékoztatta  a  tagságot  a  várható   fejlesztésekről,  megköszönte  a  végzett  munkát,  a  város  rendezvényein  való  aktív  részvételt  és  további   sikeres   tevékenységet  kívánt  a  jelenlévőknek.

Köszönjük a beszámolót, illetve a fotókat Kőrösi Andrásnak!