HírekKözéletKultúraSzines

Keresztút a Kálváriánál Nagypénteken.

2018. 03. 30-án délután 15 órakor a Marcali Központi Temető Kálváriájánál gyűltek össze a katolikus hívek, hogy Jézus kereszthalálára emlékezzenek.

A nagypénteki szertartások része a keresztúti ájtatosság, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr vezetett. Beszédében elmondta, hogy Krisztus önként vállalta a szenvedést és a halált, hogy minden embert megváltson a bűneitől. De még az őket elítélőknek is megbocsátott. A liturgia este 18 órától a plébániatemplomban kereszthódolattal folytatódott tovább.

A nagyhét előkészület a húsvétra, mely Jézus feltámadására emlékeztet minden jóakaratú embert. Nagyszombaton tűz-, vízszenteléssel, körmenettel; húsvét vasárnap reggel, pedig ételszentelési szentmisével folytatódik a keresztények legnagyobb ünnepe.

Írta és fotók: Kiss Kálmán