HírekKözéletSzines

Megáldották a felújított „Máró-keresztet” Gadányban.

2018. április 28-án, szombaton, délután 14 órakor a gadányi hegyben Németh Endre csákányi diakónus megáldotta a közelmúltban szépen felújított kőkeresztet. Az ünnepséget és egyben a renoválást is, a Gadányi Karitász Csoport képviseletében: Ladencsics Zoltán és felesége szervezték.
A bevezető gondolatokban elhangzott a keresztállítás hagyománya és jelentősége: „Őseink a falvak, az utak szélén kereszteket emeltek egykor. Még ma is megfigyelhetjük, hogy az útszéli keresztek mellett mindig van friss virág, még a ma emberében is él a kereszt iránti hűség és szeretet. A mi feladatunk pedig az, hogy mindezt megőrizzük. A kereszt arra emlékeztet bennünket, hogy szeretet nem létezik fájdalom nélkül. Aki szeretni akar, annak késznek kell lennie a szenvedésre is. És az szeret a legjobban, aki a legtöbbet szenvedi. Isten is a szeretetnek ezt az útját választotta…” A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz pedig erről azt mondta: „A kereszt a mi nagy nevelőnk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten.” Németh Endre pedig hozzátette még, hogy a keresztről, általában mindenkinek a szenvedés jut az eszébe, holott a megváltásnak is ugyanez a jelképe.
Gadányban ez már a hatodik kereszt, amelyet összefogással sikerült felújíttatnia a Ladencsics házaspárnak. A renoválás nagyrészt Kiss Zoltán helyi születésű kőműves mester munkáját dicséri, aki a rossz állapotban lévő keresztet a régi pompájába állította vissza.
A feliratok tanúsága szerint „Isten dicsőségére állíttatta Simon István és neje Talián Katalin és gyermekeik 1927-ben”. A talapzatra ezen kívül felvésték még a mostani felújítás dátumát, a 2018-as évszámot is. Mai elnevezése onnan ered, hogy Simon István egyik ősét Márónak hívták.
A szertartáson a Ságvári Róbert vezette marcali Fény Gyermekei Zenekar tagjai működtek közre. A megáldáson nemcsak a falu lakói, hanem a marcali hívek is szép számmal jelen voltak. Az eseményre a Marcali Természetjárók Baráti Köre gyalogos zarándoklatot szervezett Szaka Zsolt vezetésével, akik közül 18 fő, köztük gyerekek is vállalkoztak a hosszú távú (kb. 25 km-es) teljesítménytúrára.
A szervezők végül különféle süteményekkel, pogácsával és frissítővel kínálták és vendégelték meg a jelenlévőket a szokatlanul nagy melegben.

Írta és fotók: Kiss Kálmán