HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 24-én, csütörtökön tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

Beszámoló hangzott el a Marcali Városi Kulturális Központ 2014-2017 évi munkájáról, illetve az intézmény 2014-2017 évekre kiterjedő komplex ellenőrzésének tapasztalatairól szólt a polgármester.

Elfogadták a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervét, de döntés született az Alkotmány u. 21. sz. alatt található ingatlan Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának történő ingyenes használatba adásáról, a Marcali 916 hrsz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről
és több önkormányzati ingatlan vevőkijelöléséről is.

Dr. Sütő László tájékoztatta a testületet a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről, majd a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletet módosították.

Tájékoztató hangzott el a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság és a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Marcali Város Önkormányzata által “Építési és bontási hulladék ledarálása a keleti iparterületen” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként a Marcali Keleti Ipartestület Kft-ét állapította meg. A testületi ülést teljes terjedelmében a Tavi Televízióban tekinthetik meg.