HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2018. május 24. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 24-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1.A Beszámoló a Marcali Városi Kulturális Központ 2014-2017 évi munkájáról

Előadó: Vigmondné Szalai Erika, igazgató

1.B  A Marcali Városi Kulturális Központ 2014-2017 évekre kiterjedő komplex ellenőrzése

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés az Alkotmány u. 21. sz. alatt található ingatlan Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának történő ingyenes használatba adásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 916 hrsz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

 5. Előterjesztés a Marcali 2640/32 hrsz. önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Marcali 326/17. hrsz. önkormányzati ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (az 1. sz. melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

9. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

11. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

12. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

13. Előterjesztés a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft üzletrész vásárlásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

 14. Egyebek