HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2018. június 21. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 21-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:
1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés az európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó tervezett hitelfelvételi eljárásról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 581/2/A/65 hrsz., 581/2/A/66 hrsz., 581/2/A/67 hrsz., 581/2/A/70 hrsz., 581/2/A/76 hrsz., 581/2/A/81 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés „Szép Otthon 2018” pályázat meghirdetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

11. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Egyebek