HírekKiemelt hírek

Gondozót/ápolót keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Idősek Otthona (8700 Marcali, Noszlopy u. 1.)

1 fő gondozót/ápolót keres

Feladat:

  • alapvető gondozási-ápolási feladatok elvégzése

  • az önálló életvitel fenntartásában való segítségnyújtás

  • az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a Kjt. és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

  • 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés: (demencia gondozó, gerontológiai gondozó, fogyatékkal élők gondozója, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, alapellátási közösségi szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyermek intenzív szakápoló, hospice szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, sürgősségi szakápoló)

  • Büntetlen előélet

Az állás másodállásként, részmunkaidőben is betölthető!

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Az állás azonnal betölthető, akár részmunkaidő

Érdeklődni lehet Bereczk Bernadett szakmai vezetőnél személyesen (Marcali, Noszlopy u. 1.) vagy telefonon a 85/311-078-as telefonszámon.