HírekKék-hírek

Bővült a tiszti kar a marcali tűzoltóságon

Huszonöten tettek elsőtiszti fogadalmat pénteken a főigazgatóságon. A katasztrófavédelem legkülönfélébb területein dolgozók ezzel a fogadalommal egy közös célt mindenképpen magukénak vallhatnak: méltóvá kell válniuk a tiszti beosztásra, és arra is, hogy alárendeltjeikről a legjobb tudásuk szerint gondoskodjanak. Ezeket a szavakat kapták útravalóul a Szent Flórián teremben elhangzott eskü elhangzása után.

Az elsőtiszti kinevezéseket Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, általános főigazgató-helyettes nyújtotta át a kollégáknak. A kinevezés átvétele után Schváb Zsolt tű. hadnagy, a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka olvasta elő az eskü szövegét, amelynek sorait a főigazgató-helyettes is idézte akkor, amikor szóbeli útravalóval látta el a tiszteket.

A dandártábornok elsőként gratulált a frissen kinevezett tiszteknek, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az állomás, amelyhez most elérkeztek, csupán egy folyamat kezdete. Az első mércét teljesítették ugyan, de a tiszti rendfokozattal nemcsak dicsőség, hanem felelősség is együtt jár. A felelősségvállalás pedig nem csupán a szolgálatban töltött időre, egész életükre nézve kötelező érvényű, hiszen a hétköznapok próbatételei mindenkit feladatok elé állítanak. Ezeket a feladatokat, próbatételeket méltósággal kell fogadni és tiszthez méltón felvállalni, akár szolgálatban van valaki, akár szolgálaton kívül.

Erdélyi Krisztián az eskü azon részére külön is felhívta a figyelmet, amely az alárendeltekről, beosztottakról való gondoskodásról szól. Mint mondta, a magasabb pozícióban lévők soha nem felejthetik el, hogy munkájuk csak akkor lesz teljesértékű, ha ehhez alárendeltjeik is hozzáteszik tudásukat. A főigazgató-helyettes ezután az igazgatókhoz szólt, arra kérte őket, hogy kövessék figyelemmel a kollégák pályáját.

Forrás: BM OKF