HírekKözélet

Tisztségviselő választás a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportjánál

2018. szeptember 11-én, kedden 17 órakor az X-ház (Dózsa Gy. u. 3.) nagytermében tisztújító taggyűlést tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja. A választásra azért volt szükség, mert a helyi csoport tisztségviselőinek a mandátuma lejárt.

A KÉSZ alapszabályában meghatározott előírások szerint először egy háromtagú Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot választottak Gelencsér Róbert elnökletével.

Majd ezután a jelenlévő tagok egyhangú szavazata alapján újabb öt évre megválasztották dr. Laczkovics Annát elnöknek, Kiss Kálmánt titkárnak, Hosszú Zoltánnét pénztárosnak, valamint Gálné Végh Editet pótküldöttnek. (Küldöttet csak az 50 fős taglétszámot meghaladó csoportok választhatnak. A KÉSZ Marcali Csoportja jelenleg 38 főt számlál.)

A gyűlés további részben a napirendi pontokban meghatározottakról esett szó. A titkár beszámolt a 2017-es év megvalósult programjairól, illetve kitért a 2018-as rendezvényekre is. Ezt követően ismertette a 2017-es év számadását, illetve a tagdíjak alakulását. Majd az elnök asszony vázolta a további program terveket. Ezen kívül beszélt az őszre tervezett zarándokútról is, melyet a csoport saját költségvetéséből fog finanszírozni, mivel az idei esztendőben a KÉSZ központ nem írt ki pályázatot. A tagság végül megszavazta a székesfehérvári úti célt.

A jövőbeli tervek között szerepel gróf Zichy László pszichológus meghívása is, akivel már sikerült felvenni a kapcsolatot és október elejére ígérte egy előadás megtartását Marcaliban.