HírekKözélet

Ülésezett a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanács

Soron kívül ülésezett a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanács, ahol két napirendet fogadtak el a polgármesterek. A központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárást, ahol a legkedvezőbb ajánlatnak az Emergency Service Kft. ajánlata minősült. A települések az állami finanszírozáson felül 428 Ft/fő/év kiegészítő hozzájárulást fizetnek a szolgáltatónak a feladat ellátásáért. A Tanács ülésén elhangzott, hogy az orvosi ügyelet működtetésének állami finanszírozása 5 éve változatlan összegű, a településeknek egyre több hozzájárulást kell fizetni a szolgáltatók felé az ellátásért, de az is igaz, hogy vannak olyan önkormányzatok akik tartoznak a városnak a szolgáltatás meg nem fizetése miatt, ez az összeg mintegy 30 millió forintra rúg.

A Marcali, Széchenyi u. 17-21. szám alatti volt központi orvosi ügyelet épületének használatáról tárgyaltak a továbbiakban. A Társulási Tanács a Marcali, Széchenyi u. 17.-21. szám alatti 1603/2 hrsz számú ingatlanon lévő orvosi rendelő és nővérszálló épületére Marcali Város Önkormányzata számára 2018. december 1-től 10 év határozott időtartamra ingyenes használati jogot biztosít egy felnőtt háziorvosi körzet, egy gyermek háziorvosi körzet, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által működtetett védőnői szolgálat elhelyezése érdekében.

 Dr. Sütő László elnök tájékoztatta a hallgatóságot a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének csornai ülésén felmerülő kérdésről. A szervezet kezdeményezte, hogy az állam a háziorvosi ügyelet ellátásának kötelezettségét vegye át az önkormányzatoktól, így megszüntethető a párhuzamos feladat ellátás a mentőszolgálat, a háziorvosi, valamint a kórházi sürgősségi ügyelet ellátásában, jelentős forrásokat felszabadítva, ezáltal a szolgáltatás minőségi fejlesztése érdekében.

Amennyiben a feladat államosítása nem történik meg, az 5 éve változatlan finanszírozási feltételek módosítását kérték az önkormányzatok annak érdekében, hogy az ügyeletet ellátó orvosok, ápolók kedvezőbb díjak mellett tudjanak munkát vállalni.