HírekKiemelt hírekKözélet

Indul a Berzsenyi utca felújítása

A Pénzügyi Bizottság 2019. március 4-ei ülésén kiválasztotta a Berzsenyi utca déli szakaszának kivitelezőjét.

A „Marcali, Berzsenyi u. déli szakaszának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 2019. február 15-én került sor 5 cég felhívásával,- tájékoztatta Marcali város önkormányzata szerkesztőségünket.  A cégek közül 3 tett árajánlatot.

Az értékelés során a 2015. évben alkotott 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően -miszerint a nyertes kivitelező kiválasztása során az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető figyelembe- 30%-os súllyal a vállalt garanciális idő került figyelembe vételre. A nyertes ajánlattevő a Tubi-Hani Kft. lett, akinek legkésőbb március 25-ig el kell kezdenie a beruházást. Az építés 2 ütemben zajlik: a tervek szerint I. ütem a Berzsenyi utca Széchenyi u- Marczali Henrik utca közötti szakasza, II. ütem a Berzsenyi utca Marczali Henrik és Kazinczy utca közötti szakasza.

A beruházás megvalósítási határideje 2019. május 24.

A felújítás során új megerősített útburkolatot kap teljes szélességben az utca, cserére kerülnek a szegélykövek, víznyelő rácsok, szennyvíz fedlapok. A Széchenyi utcai csatlakozásnál akadálymentes gyalogátkelőhely kerül kialakításra.