HírekKultúra

Nagypénteki liturgia Marcaliban

2019. április 19-én délután 15 órakor a Marcali Központi Temető Kálváriájánál gyűltek össze a katolikus hívek, hogy elmélkedéssel, énekekkel, imádsággal járják végig a golgotát és Jézus kereszthalálára emlékezzenek.

A nagypénteki szertartások része a keresztúti ájtatosság, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr vezetett. Minden stáció előtt imádkoztak a jelenlévők és az ezekhez kapcsolódó gondolatébresztő elmélkedést hallgathattak meg az imakörösök, vagy a plébániai közösségek tagjainak a közreműködésével. Az állomások között a „Keresztúton követünk, Jézus édes örömünk, szenvedésed égi jel, így jutunk a mennybe fel” című ének hangzott el.

A liturgia este 18 órától a plébániatemplomban ún. csonka misével folytatódott. Az olvasmány és szentlecke felolvasása után az egyházközségiközösségekből szervezett énekkarJézus szenvedéstörténetét, a passiót énekelte el. A szertartásban ezután kereszthódolatkövetkezett, majd a jelenlévők szentáldozáshoz is járulhattak.

A nagyhét előkészület a húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére, amely Jézus feltámadására és szeretetére emlékeztet minden jóakaratú embert.

Írta és fotók: Kiss Kálmán