HírekKözélet

Marcaliba érkezett a Missziós Kereszt

2019. július 7-én délelőtt a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomba érkezett a Missziós Kereszt, amely országjáró körúton van és az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus (2020. szeptember 13-20. Budapest) szimbóluma.

Missziós Kereszt Ozsvári Csaba (1963-2009) ötvösművész alkotása. A 2007-ben tölgyfából készült feszület közel 3 méter magas, bronz borításokkal díszített. A leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is magán visel. A kereszt egyben ereklyetartó is, hiszen összesen 26 magyar szent és boldog ereklyéjét tartalmazza a Szent Kereszt egy darabjától kezdve a közismert királyok, püspökök és legújabb vértanúk sorával.

Marcaliban péntek délután 4 órától kezdődnek a vallási programok, először a szegények, rászorulók látogatásával, majd a hittanos gyermekek és a Fény Gyermekei Zenekar Taisé-i imaórájával, valamint szentmisével, illetve virrasztással. Szombaton pedig a környék plébániáinak zarándoklatai és imaórái következnek. Este pedig a buzsáki születésű Tölgyesi Dávid újmiséjével folyatódik a rendezvény. Vasárnap a 9 órás záró szentmise ünnepélyes keretek között zajlik, melynek során kereszthódolat szertartás is lesz, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrál és vezet a hívek részvételével.

A csodálatos egyházi alkotás és a hozzá készült installáció egyénileg is megtekinthető lesz ezen idő alatt, a szertartások, szentmisék között, és lehet imádkozni, valamint a szentek és boldogok közbenjárását is kérni. A Missziós Kereszt további útját pedig akár támogatni is lehet.

A szervezők nemcsak a hívőknek, hanem minden jóakaratú embernek ajánlják megtekintésre a nem mindennapi alkotást, amely városunkat is megtisztelte néhány napra.

Írta és fotók: Kiss Kálmán