Ünnepségsorozat a Missziós Kereszt tiszteletére

2019. július 7-én, pénteken délután kezdődött az ünnepségsorozat a Missziós Kereszt tiszteletére a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

A hivatalos program bevezetőjeként, 16 órakor a Marcali Karitász Csoport aktivistáinak a vezetésével elsőként a meghívott szegények és közmunkások érkeztek a Missziós Kereszthez. A megjelenteket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános várta és köszöntötte, majd együtt imádkozott velük, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárást kérte a nehéz sorsú, nélkülöző emberekért. Majd röviden ismertette a kereszt történetét, ezután külön-külön is a Missziós Kereszthez járulhattak a résztvevők. Ezután a Karitász tagjai tartós élelmiszerekből összeállított adományokat osztottak ki 20 család részére.

16.30 órától már a hittanos gyermekek érkeztek a hitoktatóik vezetésével, akik a jövő héten kezdődő napközis tábor résztvevői, és ennek indításaként Taisé-i imaórát tartottak. Ők a Missziós Kereszten lévő szentek és boldogok rövid történetét olvasták fel, könyörögtek hozzájuk, miközben a Fény Gyermekei Zenekar gitáros egyházi énekekkel működött közre. A gyermekeknek szintén Iván atya beszélt és mutatta meg a Missziós Kereszten lévő ereklyetartókat, illetőleg beszélt a fiatalon elhunyt ötvös-alkotójáról.

17.30 órakor az egyházközség imaköreinek közös keresztútjával folytatódott az ünnepi program. 18 órakor pedig Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált szentmisét a híveknek, illetőleg a kereszt jelentőségét emelte ki szentbeszédében. Ezt követően virrasztás zárta az estét, miközben mindenki közelről is megtekinthette, megtapinthatta a művészien kidolgozott Missziós Keresztet, valamint fohászkodhatott előtte.

A szombati program 9 órakor kezdődött a templomnyitással és az érdeklődők fogadásával. A Missziós Kereszt őrzéséről Király Jenő templomatya és Gelencsér Róbert világi elnök vezetésével az Egyházközség Képviselő Testületének tagjai gondoskodtak.

12 órától a Somogyvári Esperesi Kerület környező plébániáinak zarándokcsoportjai érkeztek, akik különböző formákban (imádság és ének) egymás után, óránként tartottak imaórákat. Elsőként a mesztegnyői plébánia hívei, majd Somogysámson, utána Balatonszentgyörgy és Balatonberény, azután Kéthely, végül Buzsák és Nikla plébániák küldöttsége következett, akiket plébánosaik is elkísértek. A vidéki zarándokokat a Marcali Egyházközség jóvoltából frissítőkkel és zsíros kenyérrel vendégelték meg.

18 órától Tölgyesi Dávid újmiséjével folyatódott a program. Dávidot a múlt szombaton Varga László kaposvári megyéspüspök szentelte pappá, és Marcaliba is eljött istentiszteletet tartani és újmisés áldást adni a hívekre. A buzsáki születésű lelkész augusztus elejétől a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániatemplomban káplánként kezdi meg papi szolgálatát. A szentmisén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános és Németh József kéthelyi plébános működött közre. Tölgyesi Dávidot a marcali egyházközség és a fiatalok nevében Iván atya, valamint Tóth Eszter Ágnes és Király Kristóf köszöntötték.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Kiss Iván, Kiss Kálmán