HírekKultúra

Pásztorjáték és szentmise Szenteste a Boldog Gizella templomban

2019. december 24-én, Szenteste 22 órakor a hittanos gyermekek pásztorjátékával vette kezdetét az ünnepség a Boldog Gizella templomban.

A pásztorjátékot Bojtorné Király Márta hitoktatónő tanította be a gyermekeknek, orgonán közreműködött Balogh Bálint kántor.

Majd a zsúfolásig megtelt templomban éjjeli szentmise kezdődött, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Szentbeszédében karácsony jelentőségét, és Jézus születését hangsúlyozta.

Írta és fotók: Kiss Kálmán