A Marcali Bajtársi Egyesület évzáró közgyűlése.

A Marcali Bajtársi Egyesület 2020. január 22-én tartotta hagyományos évzáró közgyűlését a Civil Szervezetek Házában. A közgyűlésen jelen volt Dr. Sütő László Marcali város polgármestere, Pásztor István ny. ezredes a BEOSZ Dél-dunántúli Régiójának vezetője, Horváth Jenő őrnagy a Kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka és munkatársai, valamint  a  társ civil szervezetek vezetői.

Bogyó József  levezető  elnök  köszöntötte  a résztvevőket, majd Szentes István egyesületi elnök ismertette   az  elnökség beszámolóját  az  egyesület 2019. évi munkájáról, a végrehajtott feladatokról, a programokról. Ezután a – gazdasági felelős távolléte miatt -Gombos János titkár értékelte az egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét.

A következő felszólalóként Bartsch Zoltán   az ellenőrző bizottság  elnöke  számolt be  az  elmúlt  évi  ellenőrzésekről, az  okmányolás,  az  elszámolás rendjéről. A Marcali  Bajtársi  Egyesület Dalárdájának munkájáról,  a fellépésekről,   a következő év  terveiről  Samu Zoltán Dalárda vezető tájékoztatta  a közgyűlés résztvevőit.

A hozzászólások, kiegészítések után mindhárom dokumentumot egyhangúlag fogadta el a tagság.

A  rövid  szünetet követően  Szentes István elnök vázolta az  egyesület  2020. évi  munkatervének tervezetét, majd  Gombos  János titkár az éves  pénzügyi tervet.  A  vendégeink   hozzászólása, pozitív  értékelése,  az  egyesület  és  a Dalárda  munkájának  méltatása után,   mindkét dokumentumot  szintén egyhangúlag fogadta  el  a közgyűlés.

Köszönjük a  a képeket  és  a tudósítást Kőrösi Andrásnak.