HírekKultúra

Virágvasárnap, barkaszentelés, üres templom – koronavírus idején

2020. április 5. Virágvasárnap – országszerte üres templomok, barkaszentelés, passió. A koronavírus járvány miatta Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban is Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános csak egyedül, a hívek részvétele nélkül – mindössze néhány közreműködő segítségével – celebrált ünnepi szentmisét.

A virágvasárnapi körmenet éppen ezért elmaradt. Iván atya jelképesen néhány barkaággal vonult be a szokatlan istentiszteletre, ahol megáldotta az oltár előtt elhelyezett barkákat, melyeket több mint egy hónappal ezelőtt a hívek hoztak erre az alkalomra. Majd a fiatalok képviseletében Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó és Tóth Eszter Ágnes egy szimbolikus kiskörmenetet tartottak a templom fala között. Ezt követően pedig Jézus jeruzsálemi bevonulását elevenítették fel – ezúttal prózai formában. Az idei esztendőben – a szigorú biztonsági intézkedések következtében – az egyházközség énekkara sem adhatta elő a passiót. A plébános szentbeszédének fő témái a koronavírus járvány és virágvasárnap, illetve a Húsvétra való előkészületek voltak. Prédikációjában felhívta a figyelmet az otthonmaradás fontosságára, melyet személyes példaadással is nyomatékosított. Ő sem hagyja el a plébániát, önkéntes karanténban tartózkodik, de mindennap misézik a városért, az egészségügyi dolgozókért és a járvány megszűnéséért. A Tavi Tv-n keresztül a híveket arra bíztatta, hogy e rendkívüli veszélyhelyzet idején imádkozzanak többet, a rózsafüzért is, végezzék el magukban, vagy a családjaikkal együtt – az imakönyvek alapján – például a keresztutat, de lelki áldozáshoz is járulhatnak, illetőleg a közösségi médiák segítségével bekapcsolódhatnak a nagyheti szertartásokba.A szentmisében ezutánkönyörgések hangzottak el a koronavírus-járvány elhárításában résztvevő minden emberért és az áldozatokért is, hogy ez az alattomos kór minél előbb múljék el.

A szentmisén Balogh Bálint kántor, és a Jézus Testvérei Kisközösség néhány tagja működött közre. A marcali istentiszteleteket – a hívek részvétele nélkül – a Tavi Tv továbbra is vasárnap, 9 órakor közvetíti, és a következő héten a megszokott időkben megismétli. Iván atya hirdette még, hogy a húsvéti ünnepi szentmise is hasonlóan zajlik majd és az ételszentelés is a televízión keresztül történik.

Írta és fotók: Kiss Kálmán