HírekKözélet

Felhívás Bölcsődei beíratásra

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsődéje értesíti a Kedves szülőket, hogy a 2020/2021-es gondozási évre lehetőség van felvételre az üres férőhelyekre. Az életkori sajátosságoknak megfelelően kialakított, jól felszerelt környezetben, barátságos légkörben várjuk a kicsiket.

Bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig az alábbi feltételekkel lehet bölcsődei ellátást igénybe venni:

 • Szülő dolgozik, vagy munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt
 • Nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt
 • A szülő betegsége miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni
 • A gyermek fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei ellátás
 • Átmeneti gondozásban részesül a gyermek

Az alábbi jogcímek alapján tudja a szülő térítésmentesen igénybe venni az ellátást:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek
 • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • Családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • Nevelésbe vételt rendelt el a gyámhatóság
 • Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jelenleg 139.185 Ft-ot

 

Érdeklődni lehet személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:

Pápai Éva bölcsőde vezetőnél
Marcali, Katona J.u.3.
Telefon: 85/312-452
E-mail: bolcsode@szocialiskozpont.hu