HírekKultúra

Az Élet útja – Marcaliba érkezett a„Meg nem született gyermek” szobra

2021. április 10-én, szombaton Kaposvárról Marcaliba érkezett Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra, melyet a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom szentélyében állítottak ki és egy hétig tekinthető meg az érdeklődők számára.

Az ünnepi nyitó szentmise április 11-én, vasárnap 10 órakor kezdődött, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Bevezetőjében elmondta, hogy az alkotást Martin Hudáček, szlovák szobrászművész készítette abból a célból segítsen a világ minden táján a nőknek és családjuknak a múlt sebeinek feldolgozásában. A megbocsátást hirdető szobor nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét. A meg nem született gyermek emléke sokaknak mindennap visszatérő fájdalom, amiről alig mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújt ezekre a sebekre, és segít feldolgozni az abortuszok emlékét.

Majd Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas előadó felolvasta a szobor ismertetőjét. Ezután ismertette a kaposvári Keleti Temetőben épített „Megfogant, meg nem született gyermekek” emlékhelyének történetét. Ennek az volt a célja, hogy a spontán vetélés és az abortusz következtében elhunyt gyermekek szülei lehetőséget kapjanak a méltó emlékezésre és a gyertyagyújtása. Az érintettek közül ezt többen úgy fogalmazták meg, hogy ez: „egy fizikai hely, ahol halottak napján és az évfordulók alkalmával emlékezhetnek meg gyermekükről”.

Ezt követően dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő a lelki adoptálásról osztotta meg gondolatait. Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőség van arra is, hogy önkéntes alapon kilenc hónapon keresztül bárki vállalhat napi imaszándékot egy már megfogant magzat életéért. Majd ehhez kapcsolódva Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselőnő tett tanúságtételt, aki elmondta, hogy ezt a 9 hónapig tartó ima-alkalmat ő már többször is sikeresen teljesítette. Biztatta a jelenlévőket, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy több gyermek születhessen meg.

A szentmisén közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar, akik a szobor tiszteletére egy új dallal készültek.

A szoborbúcsúztató szentmisére jövő vasárnap, április 18-án a 9 órakor kezdődő szentmisével kerül sor, ahol Udvardy Márton diakónus, püspöki szertartó tart ünnepi beszédet, valamint a lelki adoptációt vállalók ünnepélyes fogadalomtételt is tesznek az önkéntes imaszándékra.

A Kaposvári Egyházmegyében az „Élet útja” elnevezésű zarándoklat március 25-én Kaposvárról indult útjára. Marcaliban, a plébániatemplomban április 10-19. között látható, majd ezután Nagykanizsára, a Jézus Szíve templomba szállítják, ahol tovább folytatja a megbocsátást, a lelki békét hirdető útját.

Írta és fotók: Kiss Kálmán