HírekKözélet

Beiratkozási információk a Noszlopy iskolába

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben a gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók. A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.

 A Noszlopy Gáspár Általános Iskolába (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.), valamint a művészeti iskola képzéseire és a zeneiskolai oktatásra történő beiratkozást személyesen is megteheti 2021. április 15-én és 2021. április 16-án 8:00-16:00 óra között az iskola titkárságán (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.). Az épületben adott időszakban ügyintézés okán csak egy gondviselő tartózkodhat, a többi szülőnek az udvaron kell várakoznia egymástól megtartva a 1,5 méteres biztonsági távolságot. A beiratkozás érkezési sorrendben történik. A szülőnek az épületbe lépéskor először a lázmérésen, majd a kézfertőtlenítésen kell átesnie és csak ezt követően léphet a titkársági helyiségbe. Az iskola egész területén az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk használata kötelező!

A személyes beiratkozásnál az alábbi iratokat kérjük bemutatni: 

 • minden beiratkozó esetében szükséges bemutatni
  • a tanuló nevére kiállított személyi igazolványt,
  • a gyermek nevére szóló lakcímkártyát,
  • a tanuló TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • diákigazolvány igénylő lapot (kormányhivatalban lehet igényelni),
 • Ha gyermeke rendelkezik az alábbi dokumentumok bármelyikével, akkor ezek bemutatása is szükséges az alábbiak közül:
  • a sajátos nevelési igényről (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről (BTMN) igazoló szakértő és szakvélemény,
  • a gyermekvédelmi kedvezményről és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,
  • a gyermek törvényes képviseletének jogáról rendelkező bírósági vagy gyámhivatali döntések másolata,
  • a beiratkozó tanuló tartós betegségéről szóló orvosi igazolás,
  • a nagycsaládos helyzetről rendelkező határozat.

Kérem Önöket a fentiekben leírt egészségügyi szabályok betartására, valamint a megnevezettdokumentumok bemutatására a biztonságos, gyors és szakszerű beiratkozás érdekében!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

                                                                                                                 Patkó Imre megbízott igazgató”

A beiratkozásról szóló részletes tájékoztatás a http://noszlopy-marcali.hu/linken található.