HírekKözélet

Felhívás Bölcsődei beíratásra

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsődéje értesíti a kedves szülőket, hogy a 2021/2022-es gondozási évre lehetőség van felvételre az üres férőhelyekre.

Az életkori sajátosságoknak megfelelően kialakított, jólfelszerelt és megújult környezetben, barátságos légkörben várjuk a kicsiket. A kérelmeket kitöltve 2021. 06. 30-ig fogadjuk a Bölcsődében.

Bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig az alábbi feltételekkel lehet bölcsődei ellátást igénybe venni:

Szülő dolgozik, vagy munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt

Nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt

A szülő betegségemiatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni

A gyermek fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei ellátás

Átmeneti gondozásban részesül a gyermek

Az alábbi jogcímek alapján tudja a szülő térítésmentesen igénybe venni az ellátást

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek

Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

Családjában három vagy több gyermeket nevelnek

Nevelésbe vételt rendelt el a gyámhatóság

Családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jelenleg 144.717 Ft-ot

Érdeklődni lehet személyesenhétfőtől csütörtökig délelőtt(8:30-11:30) vagy az alábbi elérhetőségeken:

Pápai Éva bölcsőde vezetőnél
Marcali, Katona J.u.3.
Telefon: 85/312-452
E-mail: bolcsode@szocialiskozpont.hu

Kérelmet a szocialiskozpont.hu szolgáltatásainkon belül, bölcsőde résznél lehet letölteni.