FelmerültHírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2021. szeptember 15. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 15-én 15.00 órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

N a p i r e n d:

1. Pályázat benyújtás településfejlesztési beruházások támogatása – Kisteherautó beszerzés
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

2. Pályázat benyújtás településfejlesztési beruházások támogatása – Parkfelújítás
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Előterjesztés a „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Tájékoztató az önkormányzati társulások 2020. évi céljáról, helyzetéről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Csatlakozás a 2022. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – hatásvizsgálat
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező társasházi lakásokra eső felújítási költségek viseléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Javaslat a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból történő kiválásra, valamint belépés a kiváló települések által létrehozandó új társulásba
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali Múzeum igazgatói beosztására hirdetendő pályázat kiírásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a rendezési terv 6. számú módosításáról – tanulmányterv – szabályozási terv
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

13. Egyebek