HírekKözélet

Rendhagyó időpontban emlékezett Somogy a címeradományozásra

Rendhagyó év után rendhagyó időpontban hívtuk Önöket Barcsra, hogy közösen emlékezhessünk megyénk legnagyobb dicsőségére, a címeradományozásra – hangzott el a címer- és pecséthasználati jog adományozásának 523. évfordulójára emlékező ünnepi közgyűlésen. A koronavírus járvány miatt Vízkeresztkor elmaradt Somogyország legnagyobb ünnepe, melyet pénteken délelőtt pótolt be a Somogy Megyei Közgyűlés a barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumban.

Koós Csaba polgármester és Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepet és a várost méltató, összefogást hangsúlyozó gondolatait követően Biró Norbert ünnepi beszédében a címer- és pecséthasználati jog adományozásával kapcsolatban kiemelte: “Minden évben elmondjuk, hogy Mátyás királyunk halála után a elődeink bebizonyították, hű fiai e honnak, példát mutattak hazaszeretetből az egész országnak. Az ország és a korona megóvása harcba vezette a somogyiakat a trónkövetelő I. Miksa német király, későbbi német-római császár hadai ellen. Ezt a bátor kiállást ismerte el pár évvel később, 1498. január 6-án, II. Ulászló, aki hálája jeléül pecsétet és címerhasználati jogot adományozott Somogy vármegyének.”

A közgyűlés elnöke megemlékezett a címeradományozást kezdeményező somi kötődésű Somi Józsa délvidéki főkapitányról és Somogy megyét a hivatala révén akkor irányító ispánról, Butkai Péterről. “Az ecsedi Báthori családdal is közös nemzetségből származó Butkai Péter Mátyás király apródjából előbb udvari kamarás, majd II. Ulászló asztalnoka, Tata és Komárom várainak ispánja, valamint sókamarás is lett. 1493–1505 között Somogy megye ispánjaként II. Ulászló megbecsült udvari belső embere volt. A somogyi felmenőkkel bíró Somi Józsa Kinizsi apródja, majd titkára, később alispánja és főkapitány helyettese volt, aki több török elleni csatában kitűnt vitézségével, de 1494 és 98 között II. Ulászló főhadvezéreként a belharcokból is kivette részét. Ők ketten voltak először is azok, akik a hivatalos menetrend szerint előbb az uralkodó és a királyi tanács elé, majd utána – a királyi titkáron keresztül – a kancellária felé beterjesztették az oklevélkiadás kérését.”

Biró Norbert beszámolt a Terület- és településfejlesztési Operatív Program állásáról, melynek keretében 53 milliárd forint érkezett Somogyba. “A fejlesztések, építkezések sok esetben már lezárultak, vagy éppen folyamatban vannak. Az viszont mindegyikről elmondható, hogy nem felülről vezérelt, vagy önös érdekek alapján valósultak meg, hanem az itt élők akarata szerint zajlott már a tervezés is. Ez az akarat pedig erős volt, hiszen az eredetileg megyénkbe szánt 43,5 milliárdos keretet sikerült csaknem tízmilliárd forinttal megemeltetnünk. Köszönet jár ezért a somogyiaknak, akik hisznek a jövőben, hisznek településükben, megyéjükben. Az egyik legfontosabb területen közel kétmilliárd forintot fordíthattunk öt év alatt a foglalkoztatási együttműködésekre, melyek során sikerült érdemi kapcsolatokat kialakítani a gazdasági élet szereplőivel. Nekik is köszönhető, hogy megyei szinten a helyi paktumokkal együtt több mint háromezer főt tudtunk bevonni a projektbe. Igyekeztünk minden rendelkezésre álló lehetőséget – többek között bértámogatásokat, képzéseket – kihasználni, hogy minél több somogyi juthasson munkához.”

A következő évek feladatairól elmondta: A TOP-ot mintegy 72 milliárdos kerettel felváltja a TOP Plusz, mely lényegesen nem változtatja meg az előző években megszokott folyamatokat, változatlanul a területfejlesztésre koncentrálhatunk. “Januárban még azt mondtam volna, hogy megkezdődött az igények felmérése. Ma pedig már arról számolhatok be, hogy néhány napja elfogadta a Pénzügyminisztérium azt a tervet, melyet településeink megálmodtak. Ezúttal sem felülről jövő, kényszergondolatok vezérelték a tervezési folyamatot, mindenki elmondhatta, mit szeretne megvalósítani, mit szeretne elérni a következő években.” Olyan terv készült, mely “valóban az itt élők érdekeit szolgálja, mely hosszútávú irányt szab Somogy megye fejlesztéseinek. Nem volt egyszerű, de szerencsére ismét aktívak voltak a somogyi települések, változatlanul az életminőség javítására, a vonzerő és megtartó erő növelésére koncentráltak. Közös célunk idén sem lehet kisebb, mint az előző években. Versenyképes, élhető Somogy megye építése.”

A házigazda város méltatása és az elmúlt évek fejlesztései során hangsúlyozta: “A folyamat nem állt meg. Továbbra is Barcs mellett állunk. Jó híreim vannak ezzel kapcsolatban a Dráva mentén élők számára, hiszen a TOP Plusz egyik kiemelt területeként a komplexen fejlesztendő járások közé tartozik a barcsi.”

Ünnepi beszédének zárásaként a közgyűlés elnöke kiemelte: „A mai napon, ezen az ünnepen marad a remény és a hit, hogy nem fordulhat elő újra mindaz, amit át kellett élnünk tavaly, és az idei év elején. Hogy végre teljes erővel az építkezésre, Somogy megye fejlődésére koncentrálhatunk, nem pedig a vírus miatti védekezést kell előnyben részesítenünk. Tudom, nem megy ez egyik napról a másikra, hiszen a koronavírus járvány még nem múlt el, itt van közöttünk. Ezért arra kérek mindenkit, továbbra is tartsa be a szabályokat, tegyünk meg mindent azért, hogy minél kevesebb megbetegedéssel kelljen számolnunk megyénkben. Hajtsunk fejet a járvány áldozatai előtt, hajtsunk fejet hős elődeink előtt, hajtsunk fejet minden somogyi előtt, aki ezért az országnyi megyéért élt és dolgozott. Hála és köszönet jár nekik. Nekik is köszönhetjük, hogy ma itt élhetünk a Dráva és a Balaton ölelésében, hogy még mindig magyarként, somogyiként gondolkodhatunk.”

A nap díszvendége, Schőberl Márton, kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében a címeradományozás időszakát állította párhuzamba a jelennel, hangsúlyozva a somogyiak helytállását.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az elismerő címek átadására. A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított.

A Somogy Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi döntése értelmében a megye legmagasabb szintű elismerését, Pro Comitatu Somogy kitüntetést adományozott id. Tengerdi Győző, balatonkeresztúri nyugalmazott pedagógus, népzenekutató, népzenész, karnagy számára. Somogy Polgáraiért Díjjal ismerte el Bántó Zsuzsanna Magdolna, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Bodó Imre József nyugdíjas agrármérnök, helytörténész, Góz Mihály József, a Buzsáki Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Máj Péter kaposvári nyugdíjas, a Marcali 3 Tenor, Mocz András, a somogyszobi Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke, Rigó László, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Műszaki és Üzemeltetési Osztályának vezetője, Szabó Sándor, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Tóth Gergely, a siófoki CE Hotels & Resorts ügyvezetője, és a szentbalázsi Zselici Rózsakert Idősek Otthonának Kollektívájának tevékenységét. Somogy elismert értékeiről is közgyűlési határozat született. A döntés értelmében a megye vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult a Barcsi Malom, Deák Varga József életműve és a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom, ezért számukra az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet adományozza a Somogy Megyei Közgyűlés.

Az ünnepi eseményt Kraft-Hosszú Ildikó versmondó, Szakács Gábor, a Müncheni Zene- és Színházművészeti Főiskola harmadéves hallgatója, a marcali Három tenor, valamint két Somogy Polgáraiért Díjjal elismert barcsi előadó csoport, a Városi Fúvószenekar és a Boróka Táncegyüttes műsora színesítette.