HírekKözélet

A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros állás betöltésére.

MUNKAKÖRBE TARTOZÓ FELADATOK: Könyvtáros olvasószolgálati, tájékoztatói és feldolgozói feladatok a hozzá tartozó irodatechnikai szolgáltatások, és informatikai háttér alkalmazásával.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

  • érettségi vagy felsőfokú végzettség
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakirányú középfokú szakképzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség, informatikai jártasság (World, Excel, adatbázis kezelés), többéves szakmai tapasztalat.

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: A pályázatok elbírálását követően azonnal.

FOGLALKOZÁS JELLEGE: Teljes munkaidős, határozatlan idejű, munka törvénykönyve (Mt.) szerinti, az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidővel.

DÍJAZÁS ÉS JUTTATÁSOK: Mt. szerinti megállapodás alapján.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, 8700 Marcali, Park u. 2.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. november 8.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. november 22.

JELENTKEZÉS ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
  • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázati anyagot 2021. november 8. napjáig kérjük személyesen, vagy postai úton eljuttatni a könyvtár címére – 8700 Marcali, Park u. 2. – zárt borítékban „Könyvtáros pályázat” jeligével. A beérkezett pályázatokat követően pályázatot kiíró szóbeli meghallgatást tart.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monostori Szilveszter igazgató nyújt, a +36 85 415-027-es telefonszámon vagy az info@marcalikonyvtar.hu e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marcalikonyvtar.hu honlapon szerezhet. A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár fenntartja a jogot, hogy pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.