HírekKözélet

Újabb két illegális hulladéklerakót számolt fel az MTKSZ Nonprofit. Kft.

A „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében az MTKSZ Nonprofit Kft. Marcali Város Önkormányzatának megbízásából újabb két illegális szemétlerakót számolt fel.

2021. november 25-én a Dózsa telepi erdősrészt takarították ki az MTKSZ Nonprofit Kft. dolgozói,a GAMESZ Szervezet munkatársaival közösen. Az illegálisan lerakott hulladékok túlnyomó többsége műanyag hulladék volt (fólia, műanyag kötöző madzagok, PET palackok, kannák) de a falevelek alól előkerült építőanyag, autó alkatrész, ruhanemű, bútor és építési törmelék is. Az építési-bontási hulladék jelenléte nehezítette a kézi gyűjtést, ezért ezeket a munkagép szedte össze. 4 fordulóval összesen 21,62 tonna hulladékot szállítottak el erről a helyszínről.

November 26-ána Gombai hegyként megjelölt (É46.582459, K17.359802) helyszínről gyűjtötték össze és szállították el az illegálisan lerakott hulladékot. A feladatot az MTKSZ Nonprofit Kft. dolgozói végezték. Az illegálisan lerakott hulladékok között kis mennyiségben volt építési törmelék, jellemzően inkább lomot és műanyag hulladékot gyűjtöttek össze(pl. fólia, műanyag kötöző madzagok, PET palackok, kannák), valamint az elektromos berendezések, elektronikai hulladékok szétbontott,értéktelen maradékait kellett a munkagépnek és a dolgozóknak a területről összegyűjteni. A térfogatában nagy mennyiségű anyagot 1 fordulóval a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központba szállították, a mérlegelésnél a hulladék összesen 860 kg-ot nyomott.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg.

Ön is tehet a környezetért!

HulladékRadar Applikáció

A mobil alkalmazás célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja a lakosság számára az illegális hulladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg.

Részletek: https://hulladekradar.hu/#

Marcali Hulladékgyűjtő Udvar

Az MTKSZ Nonprofit Kft. Marcaliban biztosítja a lakosság számára (a rendezett díjfizetésű, marcali lakcímkártyával rendelkező ügyfeleknek), hogy a keletkezett nagyobb mennyiségű, különböző fajtájú hulladékot meghatározott mennyiségben térítésmentesen a Marcali Hulladékgyűjtő Udvarban leadja.

Részletek: https://mtksz.hu/