HírekKözélet

Tehetséges diákok támogatása a gimnáziumban

Az Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása pályázati program részeként egy egész tanéven átívelő komplex, több tudományterületet összekapcsoló projektet indított az iskola, mely 15 fő, 9-10. évfolyamos tanuló részvételével zajlik.

A program célja, hogy a tehetséges fiatalok természettudományos, kommunikáció- és médiaismereti, digitális kompetenciák erősítését segítő – élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú – komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztést biztosító programokon vehessenek részt. A résztvevő tanulók a megszerzett, elsősorban a tapasztalás útján elsajátított ismereteiket kamatoztatni tudják majd a mindennapi életben és a továbbtanulásuk során is.