HírekKözélet

Szenteste a Boldog Gizella templomban: ünnepi műsor és szentmise

2021. december 24-én, pénteken, Szenteste 22 órakor kis karácsonyi összeállítással, majd szentmisével vette kezdetét az ünnepség a Boldog Gizella templomban.

A karácsonyi verses-zenés műsorban a Mikszáth iskolanégy hittanos diákja, továbbá Balogh Bálint kántor orgonával és Bojtor Nóra Lili pedig trombitával működött közre. A műsor megvalósításában dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő segédkezett.

Majd ezt követően kezdődött a templomban az éjjeli szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrált. Szentbeszédében Gyökössy Bandi bácsi református pap és pszichiáter írásai közül a karácsony jelentőségét, aMegváltó születését, és a szeretet fontosságát hangsúlyozta ki.

Írta és fotók: Kiss Kálmán