HírekKözélet

Szenteste a plébániatemplomban: pásztorjáték és éjféli szentmise

2021. december 24-én, pénteken, Szenteste 23.30 órakor, a Noszlopy iskola 15 hittanos tanulójának pásztorjátékával kezdődött a karácsonyi ünnepség a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

„A három királyok útja” című előadás Jézus születésének történéseit mutatta be hagyományos formában, a Szentcsaláddal, az angyalokkal, pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel, akiket a néphagyomány három királyokként tart számon. A darabot dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő tanította be a gyermekeknek, közreműködött a Marcali Fény Gyermekei Zenekar gitáros énekekkel.

Eztán vette kezdetét az éjféli ünnepi szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrált, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus Krisztus születésének napja, a karácsony örömünnep. A mai emberek azonban inkább plázákban vásárolnak még az utolsó nap is, vagy szállodákba mennek, menekülnek, nehogy otthon töltsék a karácsonyt, nehogy a gyermekek együtt legyenek a szülőkkel. Pedig jó lenne, ha tudatosodna az emberekben, hogy Karácsony Jézus születésének ünnepe.

Az istentiszteleten Tóth Eszter Ágnes előadta Ady Endre:Karácsony című versét. Közreműködött a katolikus zenekar és Balogh Bálint kántor.

A szentmise után a ministránsok osztották ki a híveknek a Marcali Katolikus Újság legújabb számát.

Írta és fotók: Kiss Kálmán