HírekKözélet

Vasárnap kezdődött az ökumenikus imahét, mely az idei évben január 16-tól 23-ig tart.

Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

Kaposváron az evangélikus templomban, Varga László katolikus megyés püspök celebrálta a nyitómisét.

Az imahét vezérfonala alapján a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg a hallgatóság előtt nyolc napon keresztül, melynek legfőbb üzenete, hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes, ő az egész világ Megváltója.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács elnökségének javaslata alapján az ökumenikus imahét a tagegyházak aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartható meg.

Marcaliban vasárnap a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban 9 órakor ünnepi istentisztelettel fog zárulni az ökumenikus imahét, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrál. Igét Fazekas Krisztián református lelkipásztor hirdet a megjelent híveknek.

Az eseményről MarcaliHír7 című magazinunkban láthatnak beszámolót.