HírekKözélet

Tartósan vízhiányos időszak vette kezdetét

A vízgazdálkodásról szóló törvény erre vonatkozó előírásai alapján március 21-től tartósan vízhiányos időszakot hirdetett ki a belügyminiszter. A döntés a Hivatalos Értesítő 14. számában jelent meg.

Az aszályos időszakkal összefüggésben életbe lépnek a vízkészletjárulékkal kapcsolatos speciális szabályok. A vonatkozó törvényi szabályozás alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie tartósan vízhiányos időszakban azon vízmennyiség után, amelyet öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési célokra használt.

Az ágazati szabályok alapján húsz százalékkal csökkenteni kell a vízkészletjárulék összegét azon vízkivételek esetében, amelyeket a tartósan vízhiányos időszak kezdete előtti tizennégy napon belül hajtottak végre (vízkészletjárulék-kedvezmény). 

A kedvezmények érvényesítése szempontjából fontos eljárási szabály, hogy a vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt és a tartósan vízhiányos időszak kezdőnapja és végnapja között mért, vagy számított felhasznált vízmennyiséget a vízkészletjárulékhoz kapcsolódó adatszolgáltatásban fel kell tüntetni. A vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt kivett víz napi mennyiségét feltüntető, a vízhasználó által aláírt dokumentumot a vízkészletjárulékról szóló adatszolgáltatáshoz mellékelni kell.

A tartósan vízhiányos időszak kihirdetése feltétele a rendkívüli öntözési célú vízhasználat iránti bejelentésnek.

Kiemelt Fotó: Szőke Péter BM OKF