HírekKözélet

Ismét nagyböjti Lelki Napot tartottak Marcaliban

2022. április 9-én, szombaton 15 órai kezdettel nagyböjti Lelki Napot tartottak a Római Katolikus Egyházközség közösségi házában, az X-házban. Erre az alkalomra nemcsak a hittanosokat, hanem a szülőket is meghívták, akiknek külön programot is szerveztek a hitoktatók.

A rendezvényt dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő nyitotta meg, majd zenés dicsőítés kezdődött a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar közreműködésével, melybe a gyermekek és szüleik is szabadon bekapcsolódhattak. A műsorban ismert gitáros énekek is felhangzottak. A fellépés másik, nem titkolt célja az volt, hogy fiatalokat toborozzanak az együttes számára akár hangszeren játszó, akár pedig az éneklés iránt kedvet érző diákok számára.

Ezt követően Kiss Iván c. prépost, plébános atya köszöntötte a jelenlévőket és mutatta be Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzót, aki 15.30-tól tartott előadást az alsós és felsős hittanosok számára. Ő először is röviden bemutatkozott, beszélt arról, miként lett pap, miért választotta ezt a hivatást. Majd pedig a húsvétra való lelki előkészület részeként elmondta, majd elmagyarázta a bibliai Tékozló fiú történetét, mondanivalóját. Ezután pedig a gyónás, a bűnbánat fontosságára hívta fel a gyermekek figyelmét.

A szülőket és a felnőtteket eközben – a Karitász teremben – dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő „szeretetvendégségbe”, egy kötetlen beszélgetésre invitálta.

Ezt követően a felsős hittanosoknak 16 órától, a felnőtteknek pedig 17 órától volt gyónási lehetőség a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban. Dávid atyán kívül Csatlós István inkei, valamint Galambos Ferenc mesztegnyői plébános álltak az idén, a hívek rendelkezésére az este folyamán.

Ez idő alatt az alsósoknak kézműves foglalkozást is szerveztek az X-ház nagytermében, melyet Pozsonyiné Kiss Mária és Tombor Erzsébet hitoktatónők vezettek. A Lelki Nap szükségességét a Biblián keresztül Jézus szavaival lehet talán a legjobban megvilágítani: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall?” (Máté 16,26). De ide illik még– többek között – Johnson Gnanabaranam indiai származású keresztény teológus, matematikatanár egyik gondolata is: „Mit használ neked és nekem, ha az egész világ örömét és barátságát megnyerjük, de a békességet és az Urunkkal való közösséget elveszítjük?”

A program része volt a 17.20-kor kezdődő ifjúsági keresztút a plébániatemplomban, melybe nemcsak a hittanosok, hanem a felnőttek is bekapcsolódtak a közös imákba és énekekbe.

A nagyböjti Lelki Nap zárásaként 18 órakor ünnepi szentmise kezdődött, melyet Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó celebrált, miközben az evangéliumbólelőször felolvasta a passiót. Majd prédikációjában pedig,a Húsvétra való készülődés részeként, érdekes történetek révén, ennek jelentőségét, fontosságát hangsúlyozta a híveknek.

Az istentisztelet végén Iván atya megköszönte a kollégák közreműködését, valamint mindazok segítségét, akik az egész nap sikeres lebonyolításában valamilyen feladatot is vállaltak. Majd ismertette a Nagyhét, valamint a húsvéti ünnepek miserendjét.

A szentmisén Balogh Bálint kántor, és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre orgonás-gitáros énekekkel. Az X-házban, a délután folyamán, pedig kegytárgyakat, könyveket és különféle vallási témájú játékok bő választékából lehetett vásárolni a gyermekek, illetve a felnőttek részére.

Írta és fotók: Kiss Kálmán