HírekKözélet

Virágvasárnap: barkaszentelés, passió – Megkezdődött a nagyhét Marcaliban

2022. április 10-én, Virágvasárnap 9 órakor Kiss Iván c. prépost, plébános ünnepi szentmisét celebrált a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A virágvasárnapi körmenet az idén is csak rövidített formában történt meg. Iván atya a ministránsokkal, valamint a Jézus Testvérei Kisközösség tagjaival együtt ugyanis, jelképesen néhány barka- és pálmaággal, érkezett a nyugati főbejáraton át az istentiszteletre, Jézus jeruzsálemi bevonulását felelevenítve. Majd először a kórus alatti Fájdalmas Anya szobra előtt megáldotta a barkákat, melyeket már több mint egy hónappal ezelőtt néhány hívő hozott erre az alkalomra.

Ezt követően a szentmisén, az egyházközség különböző közösségeiből és a fiatalokból összeállított énekkar pedig elénekelte a passiót, amely a Húsvétra való lelki felkészülés egyik fontos része.

A szentmisén Balogh Bálint kántor, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar tagjai működtek közre zenei szolgálattal.Végül Iván atya kihirdette még a nagyheti és húsvéti ünnepi mise- és szertartásrendet, melyek esténkét 18 órakor kezdődnek. Nagypénteken 15 órakor a Központi Temető Kálváriáján lesz megtartva a szokásos keresztút. Nagyszombaton este pedig a húsvéti vigília ünnepi szentmisével és a hagyományos fáklyás-zászlós körmenettel a Rákóczi utcán ezúttal az önkormányzatig, majd vissza. Az ételszentelésre két alkalommal is lesz lehetőség: szombaton az esti misét követően, illetve Húsvét vasárnap a 9 órás szentmise előtt.

Írta és fotók: Kiss Kálmán