HírekKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS – szociális diagnózist készítő esetmenedzsert keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) szociális diagnózist készítő esetmenedzsert keres.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali Járás

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:
• A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat meghatározó szociális diagnózist.
• A szociális diagnózis egy értékelési folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálat eredményeit a diagnózist készítő és az érintett  személy összevetik. Ez alapján megállapítják, hogy az egyén alkalmas-e önálló életvitelre, és amennyiben nem, milyen tényezők akadályozzák, gátolják, vagy éppen segíthetik őt, továbbá milyen szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb távon önállóan tudja életét vezetni. 
• Tevékenysége során meghatározza egy adott személy ellátások iránti szükségletét.

Feladata:
– az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján szükségleteinek és jogosultságának megállapítása,
– a megfelelő szolgáltatások megállapítása,
– az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése,
– az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása,
– az igénybevevő ellátásának nyomon követése,
– az igénybevevő szociális szükségleteinek felülvizsgálata.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.
Pályázati feltételek:
• főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1/a. pontja szerint: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
• nem áll foglalkozástól vagy tevékenység eltiltás hatálya alatt
• felhasználói szintű számítógép ismeret
• B kategóriájú jogosítvány
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget igazoló dokumentum másolata
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (IG/54-3/2022.), vagy a pályázott munkakör (szociális diagnózist készítő esetmenedzser) megnevezését, vagy személyesen.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően 2022. szeptember 1-től tölthető be

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni lehet Hámos Zsuzsanna szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.tavitv.hu
www.kozigallas.gov.hu
www.marcali.hu