HírekKözélet

Tájékoztató lakossági barnakőszénmennyiség igényfelmérésről

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését Marcaliban.

A települési összesített igény leadásához szükséges adatok:

  • az ingatlan címe
  • barnakőszén mennyisége (lehetőleg mázsában kifejezve)

Az igény jelzésének módja:

  • elektronikusan a jegyzo@marcali.hu címre, vagy
  • papír alapon a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) portaszolgálatánál kihelyezett urnában elhelyezve

Az igénybejelentés határideje2022. szeptember 29. (csütörtök)

A felmérésben történő részvétel önkéntes, az adatok leadása után töröljük az e-maileket és a papíron leadott jelzéseket.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Marcali, 2022. szeptember 21.

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző