HírekKözélet

Megáldották a felújított Boldogságos Szűz Mária szobrot

2022. október 15-én (szombaton) 15 órakor kezdődött a Nagypincei úton, a Borbarátok útja kereszteződésénél lévő Boldogságos Szűz Mária szobor megáldási szertartása.

Az igen elhanyagolt állapotban lévő alkotás felújítását a Ladencsics házaspár karolta fel és indította el a munkákat, melyhez több önkéntes és adományozó is csatlakozott.

Az ünnepséget Bodóné Babják Éva karitász önkéntes nyitotta meg, majd a Himnusz elhangzása után ismertette a szobor történetét és a restaurálási munkákat. A rendezvényen Sík Sándor: A marcali Szűzmáriacímű versét Péter Kristóf olvasta fel, majd Kiss Iván c. prépost, plébános megáldotta a teljesen felújított Mária szobrot. Közreműködött ismert Mária-énekekkela Fény Gyermekei Zenekar részéről: Ságvári Róbert gitárral és Jáki Zoltán hegedűvel.

Végül a szervezők megköszönték mindenkinek a közreműködését és a jelenlévőknek a részvételt az ünnepségen. Ezután H. Rádics Márta helytörténeti kutató pedig még röviden beszélt Magyar Márton vallásos életéről és igen szomorú sorsáról.

A műemlék Mária-szobor neogótizáló stílusban 1870 körül készült, anyaga homokkő, a talapzatot pedig 1936-ban alkották és Magyar Márton nevéhez fűződik. Felirata: „Égi királynénk könyörögj érettünk! Szent Szűz tiszteletére Magyar Márton és családja 1936.”

A felújítási fő támogatói: Bereczk Balázs alpolgármester, önkormányzati képviselő és Hosszú András önkormányzati képviselő voltak, mellettük ketten név nélkül adtak további anyagi segítséget. A munkálatokat önköltségi áron Sziva László kőfaragó mester és felesége Magdika végezte. A földmunkát Kiss Zoltán vállalkozó, felkérésre, térítés menetesen vállalta.Önkéntes munkával közreműködtek még:Fullajtár István, Gelencsér Róbert, Császár Csaba, Csizmadia Tibor, Linha Zoltán és Szabó Attila.

Írta és fotók: Kiss Kálmán