HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2022. december 15. – ÉLŐ közvetítés

A TAVI Televízióban a Telekom IPTV szolgáltatónál a 252-es csatornán és a Youtube csatornánkon ÉLŐBEN közvetítjük a testületi-ülést!

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 15-én (csütörtökön) a 14.00 órakor kezdődő zárt ülést követően tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Puskás Béla, ügyvezető

2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról – melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról – melléklet
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – melléklet
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 2022. évi közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés a 2023/2024-es tanév tervezett iskolai körzethatárainak véleményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról – melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata költségvetési szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pótanyag)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

12. Előterjesztés a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról – melléklet (xls)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

13. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati támogatásról a gombai Forgách kastély parkjának felújítása érdekében
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

14. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa év kiemelt járásközponti programjainak támogatására
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Előterjesztés A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 16/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

17. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

18. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról – melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata által 2022-ben elnyert TOP_PLUSZ pályázatokról (pótanyag)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Egyebek