HírekKözélet

Nagyszombati vigília Marcaliban, 2023-ban

2023. április 8-án, Nagyszombaton, 18 órakor kezdődött a Húsvéti vigíliaa Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, melyetdr. Fábry Kornél atyaaz Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) igazgatója celebrált a nagy számban megjelent hívek előtt. Húsvét a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ünnepi sajtónyilatkozatában erről a következőket adta közre: „Nagyszombaton, a legtöbb helyen sötétedés után, de mindenképpen az esti órákban veszi kezdetét a vigília szentmise, melynek lényegi részei a 4. század óta változatlanok: a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia.

A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött ki. Ma a tűzszentelés szertartása után körmenetben vonulnak be a hívek a templomba, majd következik a vigília következő eleme, mely a húsvéti gyertyához kapcsolódóik (a kereszt jelének, az évszámnak, valamint az alfa és omega betűknek a bevésését, a tömjénszemek ráhelyezését). A húsvéti gyertya meggyújtása Krisztust, a „világ Világosságát” idézi fel a keresztények előtt.”

Marcaliban is a régi a hagyományok szerint a tűz-megáldásával kezdődött a szertartás. Kornél atya a plébániatemplom főbejáratánál végezte el a liturgiát, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezt követően a vendég lelkipásztor, a ministránsok kíséretében bevonult, miközben mindössze csak ennek a gyertyának a fénye világította meg a félhomályba burkolózott templomot, hogy új reményt adjon. A húsvéti gyertya fénye ugyanis Isten győzelmét hirdeti a halál felett, Krisztus feltámadását a holtak országából.

Majd a gyönyörű Húsvéti Öröménekkel(Exultet) folytatódott a liturgia, amely idén Fábry Kornél atya tolmácsolásában hangzott fel.Ezután az ószövetségi olvasmányok következtek, melyek az üdvösségtörténet nagy állomásain keresztül vezetik a híveket. A harmadik olvasmány után felcsendült a Glória, Isten dicsőítése és „visszatértek a harangok Rómából”, meghívva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium.

Kornél atya prédikációjában Jézus Krisztus halálból való feltámadásáról beszélt, és arról hogy mindenki, még a marcaliakat is meghívja az örök életre. Az MKPK sajtónyilatkozata is tulajdonképpen ezt hangsúlyozza: „A világegyház legnagyobb ünnepén, húsvétkor, a hívők közössége Krisztus győzedelmes feltámadását, a halál legyőzését, a megváltást ünnepli. Húsvétvasárnap ünnepi szentmiséket mutatnak be minden templomban, és hirdetik, hogy az Üdvözítő „Feltámadt, valóban feltámadt”, Isten irgalmas szeretete győzött a bűn és a halál felett.”

A homília után következett a mindenszentek litániája, majd a vízszentelés szertartása a keresztelőkútnál, valamint a jelenlévő hívek megerősítették keresztségi fogadalmukat.Ezt követően az istentisztelet az ilyenkormegszokott rend szerint folytatódott továbba hagyományos fáklyás-zászlós húsvéti körmenettel, melyen a hittanos diákok, az imakörök tagjai, valamint a jelenlévő hívek tevékenyen részt vettek. Az idei esztendőben is a körmenet – a tavalyi rövidített útvonalon – a Rákóczi utca járdáján vezetett egészen az önkormányzatig, majd vissza a Hősök, és a Boldog II. János Pál pápa téren át a plébániatemplomig.A liturgia ünnepi áldással ért véget.

A nagyszombati vigílián Balogh Bálint kántor és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre gitáros énekekkel. A körmenet zavartalan lebonyolításában a Marcali Polgárőrség tagjai vettek részt, akiknek a szervezők ezúton külön is megköszönik az ünnepi szolgálatát.

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kíván a Marcali Római Katolikus Egyházközség!

Írta és fotók: Kiss Kálmán