HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés – 2023. június 14. – ÉLŐ közvetítés

A TAVI Televízióban és a Youtube csatornánkon ÉLŐBEN közvetítjük a testületi-ülést! Kövesse a Telekom IPTV szolgáltatónál a 252-es csatornán.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2023. június 14én (szerdán) 15.00 órakor tartja soron következő nyilvános képviselőtestületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11.nagyterem)

N a p i r e n d:
1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Beszámoló a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről (pótanyag)

Előadó: Kutor Veronika, ügyvezető

4. Előterjesztés a „Millió lépés az iskoládért” Programot teljesítő marcali oktatási intézmények támogatásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Marcali II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátás
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
6. Előterjesztés a MecsekDráva Önkormányzati Társulásból történő kiválás kapcsán a tárgyi eszközök használatba adásához szükséges tárgyalásolefolytatásának és a megállapodás aláírásának felhatalmazásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezének szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről szóló 19/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása (pótanyag)

Előadó: Bödőné dr Molnár Irén címzetes főjegyző

10. Marcali 1603/3 hrszú ingatlant érintő Marcali Város településrendezési eszközemódosítása iránti kérelméről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosításának 
kezdeményezéséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

12. Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosításának 
kezdeményezéséről – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. A DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális víziközműrendszer 2023 2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról – melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

14. Tájékoztató a két testületi ülés közti tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

16. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes, bizottsági elnök

17. Egyebek