HírekKözélet

Álláshirdetés – Tanyagondnokot keresnek

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 1 fő tanyagondnokot keres

 Jogviszony időtartama:határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó alapvető feladatok:

 • Ellátja a gyótai városrész tanyagondnoki szolgálat sofőri, szállítási feladatait.
 • Tanyagondnoki minősítésben közreműködik az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, az igénybe vehetőközösségi és szociális szolgáltatásokról információt nyújt.
 • Segíti a gyótai lakosságot egyéni hivatalos ügyeinek intézésében, egyéb lakossági-, illetve alapszolgáltatások biztosításában közreműködik.
 • Szociális étkeztetésben segítséget nyújt az asszisztensnek a térítési díjak beszedésében.
 • Szállítási feladatokat végez az intézmény számára.
 • Segíti az Idősek otthona lakóit egészségügyi, lakossági és közösségi szolgáltatásokhoz eljutni.
 • A szabályoknak megfelelő dokumentációt vezeti.
 • Felelősséget vállal az általa vezetett gépjármű szabályos használatáért, rendeltetésszerű kezeléséért, a közlekedési szabályok betartásáért.

Illetmény és juttatások:az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve ennek a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Pályázati feltételek:

 • 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz.melléklete szerinti szakképzettség (befejezett 8. általános iskola), valamint előny a falu- és tanyagondnoki alapképzésmegléte
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintésről

Az állás 2023. augusztus 28-tól betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 15.

Érdeklődni lehet Jankovics Tímea szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: Posta úton, vagy személyesen a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) Jankovics Tímea házi segítségnyújtás szakmai vezetőnek címezve, illetve e-mail-en a jankovicstimea@szocialiskozpont.hu e-mail címre.