HírekKözélet

Kedden helyezik örök nyugalomra Kiss Ivánt

A Kaposvári Püspökség, az egyházmegye papsága, a Marcali Egyházközség, rokonai fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy Kiss Iván c. prépost, volt esperes, ny. marcali plébános életének 75., áldozópapságának 50. évében, 2024. január 10-én a keszthelyi kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.

Az érte bemutatott szentmise 2024. január 23-án, kedden 10.00 órakor kezdődik a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, majd 11 órakor a Boldog Gizella-templom altemplomában helyezik örök nyugalomra.

A szentmise előtt, 9.00 órától a plébániatemplomban imaóra és rózsafüzér imádság kezdődik az elhunyt marcali plébános ravatalánál és lelki üdvéért.